Сучасні концептуальні засади підготовки логопеда до роботи з дітьми раннього віку у вищих навчальних закладах

Викладач: Хоменко Світлана Олександрівна
Предмет:
Рік видання: 2017
Автор: Хоменко С.О.
Спеціалізація:
Опис:
Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 30–31 березня 2017 р.) / [ред. колегія: Є. М. Потапчук (голов. ред.), Т. Л. Левицька, Л. О. Подкоритова, В. К. Гаврилькевич, О. В. Варгата] / М-во освіти і науки України, Хмельницький нац. ун-т, Каф. психол. та педагог. [та ін.]. Хмельницький : ХНУ, 2017. 178 с._________ Хоменко С.О. Сучасні концептуальні засади підготовки логопеда до роботи з дітьми раннього віку у вищих навчальних закладах............................................122 У збірнику представлені тези доповідей учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців», яка відбулась 30–31 березня 2017 року в м. Хмельницькому на базі Хмельницького національного університету за ініціативи кафедри психології та педагогіки. Збірник адресований науковцям, аспірантам, студентам, а також усім, хто цікавиться сучасними науковими дослідженнями в галузі психології, педагогіки, соціології. Матеріали подані в авторській редакції. Відповідальність за науковий та літературний зміст опублікованих матеріалів несуть їх автори. Думки авторів можуть не збігатися з позицією редколегії. Збірник матеріалів конференції підготовлено до друку кафедрою психології та педагогіки Хмельницького національного університету.

[скачано: 1]