Кафедра педагогіки в персоналіях: історія та сучасність. Посібник (ч. 2)

Викладач: Бондаренко Зоя Петрівна
Предмет:
Рік видання: 2018
Автор: Гладуш В.А., Бондаренко З.П., Ніколенко Л.М. та ін.
Спеціалізація:
Опис:
Посібник присвячено сторічній історії кафедри педагогіки та спеці- альної освіти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. У навчальному посібнику узагальнено та висвітлено історичний досвід діяльності колективу кафедри, яка є ровесницею закладу освіти, – завідувачів кафедри педагогіки (кафедри педагогіки та спеціальної осві- ти), доцентів, викладачів і асистентів, лаборантів у різні періоди існування цього закладу вищої освіти, де ведеться підготовка педагогічних і дефек- тологічних кадрів упродовж останнього століття, відбувається процес фор- мування в них шанобливого ставлення до університетського славетного минулого, гордості за сьогодення й віри у майбутнє. Видання, присвячене ювілею, розраховане на наукових працівни- ків, викладачів, аспірантів, істориків, журналістів, студентів педагогічних спеціальностей, магістрів, аспірантів.

[скачано: 3]