Навчально-методичний посібник до написання та оформлення кваліфікаційних дипломних робіт за спеціальностями 016 – «Спеціальна освіта» та 011 – «Педагогіка вищої школи» 2019

Викладач: Никоненко Наталія Валеріївна
Предмет:
Рік видання: 2019
Автор: Аршава І.Ф., Никоненко Н.В., Ніколенко Л.М.
Спеціалізація:
Опис:
У навчально-методичному посібнику викладено основні вимоги до написання кваліфікаційних дипломних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Висвітлено питання методології наукового педагогічного дослідження, технічного оформлення наукової роботи та критерії її оцінювання. Подано зразки оформлення таблиць, рисунків, списку використаних джерел та документів, які додаються до кваліфікаційної роботи. У посібнику розкрито етапи самостійного виконання науково- дослідницької роботи, наводяться вимоги щодо представлення її результатів. Призначено для студентів ДНУ імені О. Гончара спеціальностей 016 – «Спеціальна освіта» та 011 – «Педагогіка вищої школи», наукових керівників і рецензентів.