Написання та оформлення кваліфікаційної роботи за спеціальністю 016 – «Спеціальна освіта» навчально-методичний посібник

Викладач: Ніколенко Людмила Миколаївна
Предмет:
Рік видання: 2020
Автор: Аршава І.Ф., Ніколенко Л.М., Никоненко Н.В
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
У навчально-методичному посібнику викладено основні вимоги до написання кваліфікаційних робіт за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Висвітлено питання методології наукового педагогічного дослідження, технічного оформлення наукової роботи та критерії її оцінювання. Подано зразки оформлення таблиць, рисунків, списку використаних джерел та документів, які додаються до кваліфікаційної роботи. У посібнику розкрито етапи самостійного виконання науково- дослідницької роботи, наводяться вимоги щодо представлення її результатів. Призначено для студентів ДНУ імені О. Гончара спеціальності 016 – «Спеціальна освіта», наукових керівників і рецензентів.

[скачано: 8]