РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І-у6-4 ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Викладач: Крупський Олександр Петрович
Рік видання: 2020
Автор: Крупський О.П.
Спеціалізація:
Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування вид дисципліни_ вибіркова_

[скачано: 1]