РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1-У6-6 Управління проектами

Викладач: Курбала Наталія Вікторівна
Рік видання: 2020
Автор: Курбала Н.В.
Спеціалізація:
Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування вид дисципліни вибіркова