РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І–ф6–5 ПОРІВНЯЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Викладач: Кобченко Андрій Андрійович
Рік видання: 2020
Автор: Кобченко А.А.
Спеціалізація:
Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування вид дисципліни вибіркова