Методичні вказівки до практичних занять з Загальної хімічної технології

Викладач: Поджарський Михайло Абрамович
Рік видання: 2021
Автор: М.А.Поджарський
Спеціалізація:
Опис:
У посібнику наведені приклади і задачі, призначені для закріплення теоретичних знань з курсу «Загальної хімічної технології» та практичного засвоєння основних хіміко-технологічних розрахунків. Описані основні способи розрахунків складу сумішей, показників якості хіміко технологічних процесів, матеріальних та теплових балансів, а також основні розрахунки хімічних реакторів. Матеріал містить теоретичні відомості, приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи. Для студентів ДНУ, які навчаються за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія».

[скачано: 3]