РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І-ф6-20 HR-менеджмент

Викладач: Лисенко Олена Олексіївна
Рік видання: 2020
Автор: Лисенко О.О.
Спеціалізація:
Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування вид дисципліни вибіркова