РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І-ф6-21 ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Викладач: Сокол Поліна Миколаївна
Рік видання: 2020
Автор: Сокол П.М.
Спеціалізація:
Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування вид дисципліни вибіркова

[скачано: 1]