РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 1-073-1-5 ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Викладач: Джусов Олексій Анатолійович
Рік видання: 2020
Автор: Джусов О. А.
Спеціалізація:
Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування вид дисципліни вибіркова