РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І-073-2-5 Комунікаційний менеджмент

Викладач: Приварникова Ірина Юріївна
Рік видання: 2020
Автор: Приварнікова І.Ю.
Спеціалізація:
Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування вид дисципліни вибіркова