РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І-073-2-6 Антикризовий менеджмент

Викладач: Македон Вячеслав Владиславович
Рік видання: 2020
Автор: Македон В.В.
Спеціалізація:
Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування вид дисципліни вибіркова