РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ І-073-2-7 КОНТРОЛІНГ

Викладач: Зінченко Ольга Анатоліївна
Рік видання: 2020
Автор: Зінченко О.А.
Спеціалізація:
Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування вид дисципліни вибіркова