Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» 2019

Викладач: Войтенко Ю. В.
Рік видання: 2019
Автор: Войтенко Ю.В.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності та охорона праці» містить основну мету, визначені відповідно до освітньої програми компетентності та результати навчання, що формує курс, а також теми лекцій, кількість годин, форми контролю та оцінювання для денної та заочної форми навчання разом з основною й додатковою літературою. Наприкінці прогами викладені теми практичних занять та зміст самостійної роботи студентів. Матеріали викладені з метою ознайомлення абітурієнтами та студентами (здобувачами вищої освіти рівня бакалавр).

[скачано: 12]