Робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» 2019

Викладач: Голобородько Кирило Костянтинович
Предмет: Екологія
Рік видання: 2019
Автор: Фали Л.І.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Екологія» містить основну мету, визначені відповідно до освітньої програми компетентності та результати навчання, що формує курс, а також теми лекцій, кількість годин, форми контролю та оцінювання для денної та заочної форми навчання разом з основною й додатковою літературою. Наприкінці прогами викладені теми практичних занять та зміст самостійної роботи студентів. Матеріали викладені з метою ознайомлення абітурієнтами та студентами (здобувачами вищої освіти рівня бакалавр).