Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика: педагогічна» 2019

Викладач: Ніколенко Людмила Миколаївна
Рік видання: 2019
Автор: Бондаренко З.П.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Виробнича практика: педагогічна» містить загальний опис, основну мету, зміст, визначені відповідно до освітньої програми компетентності та результати навчання, що формує курс, а також кількість годин, форми контролю та оцінювання для денної та заочної форми навчання разом з основною й додатковою літературою. У робочій програмі наведені види робіт під час практики та зміст самостійної роботи студентів. Матеріали викладені з метою ознайомлення абітурієнтами та студентами (здобувачами вищої освіти рівня бакалавр).

[скачано: 2]