Робоча програма з «Виробничої практики: педагогічної» 2019

Викладач: Ніколенко Людмила Миколаївна
Рік видання: 2021
Автор: Ніколенко Л.М.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Виробнича педагогічна практика є заключним етапом у системі педагогічної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня до роботи в навчальних закладах системи спеціальної та загальної середньої освіти. Умовою успішного проходження цієї практики є опанування загальних та спеціальних курсів педагогіки, психології, фундаментальних дисциплін, спеціальних методик викладання навчальних предметів. Основним завданням виробничої педагогічної практики є перевірка та закріплення теоретичних знань, умінь та навичок, які здобувачі вищої освіти отримали під час фахової підготовки. З базами виробничої педагогічної практики ректор Університету і керівник бази практики укладають відповідний договір на її проведення. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами.

[скачано: 6]