Наскрізна програма практичної підготовки 2019

Викладач: Ніколенко Людмила Миколаївна
Рік видання: 2019
Автор: Ніколенко Л.М.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Наскрізна програма практичної підготовки 2019 містить загальний опис, основну мету, зміст, визначені відповідно до освітньої програми компетентності та результати навчання, що формуються, а також кількість годин, форми контролю та оцінювання для денної, заочної та заочної (прискореної) форм навчання разом з основною й додатковою літературою. У робочій програмі наведені види робіт під час практики. Матеріали викладені з метою ознайомлення абітурієнтами та студентами (здобувачами вищої освіти рівня бакалавр).

[скачано: 6]