Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська)» 2019

Викладач:
Рік видання: 2019
Автор: Алісеєнко О.М.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни вибіркового циклу «Іноземна мова (англійська)» містить основну мету, визначені відповідно до освітньої програми компетентності та результати навчання, що формує курс, а також теми лекцій, кількість годин, форми контролю та оцінювання для денної та заочної форми навчання разом з основною й додатковою літературою. Наприкінці прогами викладені теми практичних занять та зміст самостійної роботи студентів. Матеріали викладені з метою ознайомлення абітурієнтами та студентами (здобувачами вищої освіти рівня бакалавр).

[скачано: 2]