Робоча програма навчальної дисципліни «Основи медичних знань» 2019

Викладач: Воронкова Ольга Сергіївна
Рік видання: 2019
Автор: Воронкова О.С.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни вибіркового циклу «Основи медичних знань» містить основну мету, визначені відповідно до освітньої програми компетентності та результати навчання, що формує курс, а також теми лекцій, кількість годин, форми контролю та оцінювання для денної та заочної форми навчання разом з основною й додатковою літературою. Наприкінці прогами викладені теми практичних занять та зміст самостійної роботи студентів. Матеріали викладені з метою ознайомлення абітурієнтами та студентами (здобувачами вищої освіти рівня бакалавр).