НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "Менеджмент"

Викладач: Смирнова Тетяна Анатоліївна
Предмет: Менеджмент
Рік видання: 2020
Автор: Смирнова Т.А.
Спеціалізація:

075 Маркетинг

Опис:
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 075 Маркетинг

[скачано: 9]