Методичні рекомендації щодо проходження практики

Викладач: Редько Вікторія Євгенівна
Рік видання: 2015
Автор: Редько В.Є.
Спеціалізація:
Опис:

Практична підготовка здобувачів вищої освіти навчальних закладів є основною і обов'язковою складовою частиною освітньо-професійної програми. Вона має своєю метою опанування студентами сучасних методів та форм організації праці у сфері їх майбутньої професіональної діяльності, формування професійних вмінь та навичок, які допоможуть у прийнятті самостійних рішень при проходженні практики та під час самостійної роботи в сучасних умовах. Технологічна практика з готельного та ресторанного господарств студентів галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» є складовою частиною навчального процесу з підготовки фахівців. Програма технологічної практики з готельного та ресторанного господарств для студентів «Туризм» вважається основним навчально-методичним документом, де розглядаються загальні питання з організації, проведення та підсумків практики.

[скачано: 20]