НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ Організація ведення переговорів

Викладач: Лисенко Олена Олексіївна
Рік видання: 2020
Автор: Лисенко О.О.
Спеціалізація:

075 Маркетинг

Опис:
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 075 Маркетинг