Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» 2020

Викладач: Мелещук Анатолій Анатолійович
Предмет: Філософія
Рік видання: 2020
Автор: Мелещук А.А.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Робоча програма навчальної дисципліни «Філософія» містить основну мету, визначені відповідно до освітньої програми компетентності та результати навчання, що формує курс, а також теми лекцій, кількість годин, форми контролю та оцінювання для денної та заочної форми навчання разом з основною й додатковою літературою. Наприкінці прогами викладені теми практичних занять та зміст самостійної роботи студентів. Матеріали викладені з метою ознайомлення абітурієнтами та студентами (здобувачами вищої освіти рівня бакалавр).