НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "Вступ до спеціальності та основи академічної доброчесності"

Викладач: Кобченко Андрій Андрійович
Рік видання: 2020
Автор: Кобченко А.А.
Спеціалізація:

075 Маркетинг

Опис:
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 075 Маркетинг

[скачано: 2]