НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "Інноваційний менеджмент"

Викладач: Мешко Наталія Петрівна
Рік видання: 2020
Автор: Мешко Н.П., Смирнова Т.А.
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 073 Менеджмент

[скачано: 2]