РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "Менеджмент і адміністрування: самоменеджмент"

Викладач: Стасюк Юлія Михайлівна
Рік видання: 2020
Автор: Стасюк Ю.М. Голей Ю.М
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 073 Менеджмент освітня програма Менеджмент організацій, Міжнародний менеджмент, Управління людськими ресурсами