РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Теорія економічного аналізу

Викладач: Стасюк Юлія Михайлівна
Рік видання: 2020
Автор: Стасюк Ю.М.
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 073 Менеджмент освітня програма Міжнародний менеджмент

[скачано: 2]