Соціальна робота в Україні: навчальний посібник

Викладач: Бондаренко Зоя Петрівна
Рік видання: 2016
Автор: Колектив авторів: ... старший викладач Бондаренко 3. П. та ін.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
У навчальному посібнику представлено теоретичні засади, зміст та організацію соціальної роботи; запропоновано форми і методи соціальної роботи з різними категоріями клієнтів; розкрито функції та сфери діяльності соціального працівника, подано його особистісно професійну характеристику; представлено етичні принципи діяльності та етичні норми поведінки соціального працівника. Призначений для навчальних закладів різних рівнів акредитації з метою професійної підготовки майбутніх фахівців, пропонується для соціальних педагогів, соціальних працівників, учителів, практичних психологів у соціально-педагогічній діяльності.