Соціальна педагогіка: мала енциклопедія

Викладач: Бондаренко Зоя Петрівна
Рік видання: 2008
Автор: Колектив авторів: ... Бондаренко 3. П. та ін.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
У виданні подано найбільш поширені категорії й поняття соціальної педагогі- ки. Публікація адресована соціальним педагогам та соціальним працівника, учите- лям, іншим практикам соціальної сфери, науковцям, аспірантам, докторантам та сту- дентам, які опановують фах соціального педагога чи соціального працівника.