Опорний конспект лекцій до спецкурсу «Робота гувернера-дефектолога»

Викладач: Бондаренко Зоя Петрівна
Рік видання: 2016
Автор: Бондаренко З.П.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

Опис:
Розглянуто сутність гувернерства як форму індивідуального виховання й навчання дітей з особливими потребами, окреслено історичні аспекти розвитку гувернерства як педагогічного явища, проаналізовано гувернерські виховні системи з XVI до початку XХІ ст. Визначено форми і методи індивідуальної діяльності гувернера-дефектолога на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії й практики. Запропоновано рекомендації майбутнім педагогам щодо застосування форм і методів роботи з дітьми. Для студентів педагогічних спеціальностей, магістрів, аспірантів ДНУ. Матеріалами навчального видання можуть також послуговуватися методисти факультетів підвищення кваліфікації.