Опорний конспект лекцій до спецкурсу «Робота з дітьми-сиротами»

Викладач: Бондаренко Зоя Петрівна
Рік видання: 2016
Автор: Бондаренко З.П.
Спеціалізація:

016 Спеціальна освіта

016 Спеціальна освіта

Опис:
Розглянуто сутність і зміст поняття сирітство, соціальне сирітство, детермінанти виникнення феномену визначено компоненти усвідомленого батьківства, його характеристики, розкрито питання теорії й практики соціально-педагогічної роботи з окремими типами сімей, запропоновано рекомендації майбутнім корекційним та соціальним педагогам щодо використання форм і методів роботи з сім’єю. Для студентів педагогічних спеціальностей, магістрів, аспірантів ДНУ.