НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "МАРКЕТИНГ ІННОВАЦІЙ"

Викладач: Могилова Анастасія Юріївна
Рік видання: 2020
Автор: Могилова А.Ю.
Спеціалізація:

075 Маркетинг

Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 075 Маркетинг освітня програма Маркетинг