НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ Реклама та спонсорінг

Викладач: Решетилова Тетяна Борисівна
Рік видання: 2020
Автор: Решетілова Т.Б.
Спеціалізація:

075 Маркетинг

Опис:
Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 075 Маркетинг Освітня програма Маркетинг