НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "Організація виставкової діяльності"

Викладач: Зінченко Ольга Анатоліївна
Рік видання: 2020
Автор: Зінченко О.А.
Спеціалізація:

075 Маркетинг

Опис:
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 075 Маркетинг Освітня програма Маркетинг

[скачано: 2]