НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ"

Викладач: Могилова Анастасія Юріївна
Рік видання: 2020
Автор: Могилова А.Ю.
Спеціалізація:

075 Маркетинг

Опис:
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 075 Маркетинг Освітня програма Маркетинг