НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "Маркетинг"

Викладач: Дронова Тетяна Сергіївна
Предмет: Маркетинг
Рік видання: 2020
Автор: Дронова Т.С.
Спеціалізація:

075 Маркетинг

Опис:
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень Галузь знань 07 Управління та адміністрування