НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "Основи менеджменту"

Викладач: Смирнова Тетяна Анатоліївна
Рік видання: 2020
Автор: Смирнова Т.А.
Спеціалізація:

181 Харчові технології

Опис:
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень Галузь знань 18 Виробництво та технології Спеціальність 181 Харчові технології Освітні програми 181 Харчові технології