НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ "Менеджмент"

Викладач: Смирнова Тетяна Анатоліївна
Предмет: Менеджмент
Рік видання: 2020
Автор: Смирнова Т.А., Голей Ю.М.
Спеціалізація:
Опис:
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень Галузь знань 07 Управління та адміністрування Спеціальність 075 Маркетинг, 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Галузь знань Спеціальність 05 Соціальні та поведінкові науки:051 Економіка; Освітні програми 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Маркетинг; 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; 051 Економічна кібернетика, Бізнес-аналітика; 242 Міжнародний туризм, Туристичний бізнес