НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ ВКП 4.5 «Лідерство як HR-функція»

Викладач: Волкова Наталія Вікторівна
Рік видання: 2020
Автор: Волкова Н.В
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:
рівень вищої освіти бакалавр галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» Освітня програма «Міжнародний менеджмент»

[скачано: 3]