НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ ПП 5.1.4в «Стратегічний менеджмент»

Викладач: Волкова Наталія Вікторівна
Рік видання: 2020
Автор: Волкова Н.В
Спеціалізація:

242 Туризм

Опис:
рівень вищої освіти бакалавр галузь знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальність 242 «Туризм»