Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни

Викладач: Редько Вікторія Євгенівна
Рік видання: 2016
Автор: Редько В.Є.
Спеціалізація:
Опис:

Методичні вказівки складаються з двох змістових модулів та двадцяти
п’яти тем згідно з робочою програмою дисципліни «Організація готельного
господарства» для студентів напряму підготовки 6.140103 «Туризм». Кожна
тема містить план, короткі рекомендації щодо вивчення теми, завдання для
самостійної роботи, що включають питання для поглибленого вивчення
матеріалу й тести.

[скачано: 22]