РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності корпорацій

Викладач: Приварникова Ірина Юріївна
Рік видання: 2020
Автор: Приварнікова І.Ю.
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:
Рівень вищої освіти магістр Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 073 «Менеджмент» Освітня програма «Міжнародний менеджмент»