НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ ОК 2.10. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ

Викладач: Крупський Олександр Петрович
Рік видання: 2020
Автор: Крупський О.П.
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:
рівень вищої освіти бакалавр галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 «Менеджмент» Освітня програма «Міжнародний менеджмент»