РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Мотиваційний менеджмент

Викладач: Приварникова Ірина Юріївна
Рік видання: 2020
Автор: Приварникова І.Ю.
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:
рівень вищої освіти другий (магістерський) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 073 Менеджмент освітня програма «Міжнародний менеджмент»