РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Основи зовнішньоекономічної діяльності

Викладач: Приварникова Ірина Юріївна
Рік видання: 2020
Автор: Приварникова І.Ю.
Спеціалізація:

073 Менеджмент (ОП Міжнародний менеджмент) / бакалавр

Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 073 Менеджмент освітня програма «Менеджмент організацій», «Міжнародний менеджмент» «Управління людськими ресурсами» _