РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВК 12, ВК 7 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств

Викладач: Приварникова Ірина Юріївна
Рік видання: 2020
Автор: Приварникова І.Ю.
Спеціалізація:

242 Туризм

Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань 24 Сфера обслуговування спеціальність 242 Туризм