РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 2.1, ОК 2.1 Системи технологій

Викладач: Джур Ольга Євгенівна
Рік видання: 2020
Автор: Джур О.Є.
Спеціалізація:

073 Менеджмент

Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський) галузь знань_ 07 Управління та адміністрування спеціальність 073 «Менеджмент» освітня програма Міжнародний менеджмент, Менеджмент організацій