РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 2.17, ОК 2.23 Основи менеджменту

Викладач: Джур Ольга Євгенівна
Рік видання: 2020
Автор: Джур О.Є.
Спеціалізація:

181 Харчові технології

Опис:
рівень вищої освіти перший (бакалаврський ) галузь знань 18 Виробництво та технології, спеціальність 181 Харчові технології; освітня програма Харчові технології;