РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОК 1.4 Промисловий менеджмент і бізнес планування

Викладач: Джур Ольга Євгенівна
Рік видання: 2020
Автор: Джур О.Є.
Спеціалізація:

173 Авіоніка

Опис:
рівень вищої освіти другий (магістрський) галузь знань_ 17 Електроніка та телекомунікації спеціальність 173 «Авіоніка» освітня програма Авіоніка,